MENU

 • 20.09.2017

  Przypominamy o terminie płatności 

  za wyżywienie oraz godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

  Termin płatności określa umowa  do 10 dnia danego miesiąca .

 • OGŁOSZENIE

  19.09.2017

  ZEBRANNIE TRÓJEK GRUPOWYCH

  RADY RODZICÓW

  25 WRZEŚNIA 2017R GODZ. 16.00

 • WAŻNE

  18.09.2017

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że w związku z zarejestrowaniem na terenie kraju i woj. śląskiego wzrostu zachowań na WZW typu A wskazane jest przypomnienie właściwych zasad higieny, w tym w szczególności mycia rąk !

        

 • WAŻNE

  29.08.2017

  Obowiązkiem każdego rodzica jest przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka. Nauczyciele mają prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli zauważą jakiekolwiek objawy choroby, dodatkowo będą żądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność dziecka do przebywania z innymi rówieśnikami w przedszkolu.

Ogłoszenia

 • 20.09.2017

  Przypominamy o terminie płatności 

  za wyżywienie oraz godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

  Termin płatności określa umowa  do 10 dnia danego miesiąca .