MENU

PRACOWNICY

2017 / 2018

Dyrektor:  mgr Iwona Kwaśniok

Wicedyrektor:  mgr Ewa Żurawska

 

Nauczyciele:

 

mgr Elwira Bacia             

mgr PaulinaBoroń 

mgr Agata Buchacz

         Jolanta Herc  

mgr Magdalena Kaczmarczyk

mgr Martyna Kic

         Edyta Kiełtyka

mgr Anna Kleszcz - Gargula

mgr Grażyna Kolmasiak

          Inga Kowal 

mgr Sylwia Kwapisiewicz - Łebek

mgr Urszula Mosioł

mgr Izabella Rejzowicz

          Elżbieta Waligóra

mgr Joanna Wyszyńska

 

POMOC NAUCZYCIELA:

Barbara Domagała

Sylwia Gajoch

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Małgorzata Antosiewicz

Monika Kołodziej

Henryka Kopeć

Jolanta Krygier

Olimpia Kucharska

Regina Niemiec

 

 

Ogłoszenia

  • 20.09.2017

    Przypominamy o terminie płatności 

    za wyżywienie oraz godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

    Termin płatności określa umowa  do 10 dnia danego miesiąca .