MENU

Wiadomości

Ogłoszenia

  • 20.09.2017

    Przypominamy o terminie płatności 

    za wyżywienie oraz godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

    Termin płatności określa umowa  do 10 dnia danego miesiąca .